SEYREYLE GÖZÜM MEDYAYI...

Türkiye’nin küçük Bâb-ı Ali’si olarak nitelenen Bursa medyası. Acaba gerçekten dendiği gibi mi?

O zaman seyreyleyelim.

Söze “gazetecinin” tanımlaması ile başlamak gerek. Kimdir, ne iş yapar?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre;
1. Gazete yayımlayan kimse
2. Gazeteye yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde çalışmayı iş edinen kimse
3. Gazete satan kimse

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne göre;
Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli elektronik veya dijital basın ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir.
Gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri
1. Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.
2. Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.
3. Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.
4. Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak zorundadır.
5. Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle belgeleri değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi kullanmaktan uzak durur.
6. Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanamaz.
7. Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç bir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez.
8. Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür. Gazeteci, istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimde yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygılı olmalıdır.
9. Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendileri izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi uyarınca, hiç bir şekilde açıklamaz.
10. Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.
11. Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline, iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.
12. Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan - reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz.
13. Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde yayın konusu yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, (yasaların ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakların dışında) ayrıcalıklar kazanmak amacıyla kullanamaz.
14. Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz. Gazeteci bu şekilde baskılara da karşı koyar.
15. Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın - yayın organındaki yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.
16. Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine en yüksek seviyede uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasalara saygılı olmakla birlikte, hükümet ve benzeri kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki olarak yalnızca meslektaşlarının ve kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarının kararlarını dikkate alır.
17. Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politikalar konularında önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Onu mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.

Yukarıda alıntıladıklarım genel itibari ile gazeteciyi anlatıyor.
Anlatmasına anlatıyor da, “Bursa Medyası” bu anlatılanların neresinde?

Karar sizin. Okuyorsunuz, izliyorsunuz.

Bazı gerçekler gün gibi ortadayken görmezden gelen, gerçek olmayanları gerçek gibi göstererek algı operasyonları yapılmadı mı?

Bursa medyası ve dolayısı ile gazeteciler (!) ne kadar özgür, düşüncelerini ve haberlerini nereye kadar gazetelerinde yansıtabiliyorlar?

Özellikle sanal alemde haber yapanların bir bölümü, kaynağı belirsiz ve herhangi bir delile dayanmadan, iddia ederek insanları ve kurumları karalama kampanyalar yapmıyorlar mı? Bu tür haberler gazetecilik midir?

Son dönemlerde çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan oluşan haberler ekranları, sayfaları istila etmedi mi?

Bursa medyası tehdit ve şantaj iddiaları ile çalkalanmadı mı? Kaldı ki bunlar sadece su üstüne çıkanlar.
Reklam vermezsen diye tehdit edilerek haberler yapılmadı mı?

Velhasılı;

Bursa medyası kocaman bir çukur haline geldi. Bu arada olan, bu işi hakkı ile, gerektirdiği gibi, namusu ile yapanlara oldu.
Bursa medyası artık sadece reklam odaklı çalışmaya başladı. Kamu adına ve kamu yararına haber ve yorum değer taşımaz hale geldi. Daha vahimi bunu yapmaya çalışanlar ekmeklerinden oldu.

Bursa, bu şehrin medyasını daha ne kadar taşır bilinmez.
Medyanın gücün emrine girmesi sonun başlangıcıdır. Maalesef ki vatandaşın medyaya güveni kalmadı. Artık gazeteler küçük ilanlar ve Bursaspor için okunuyor.

Gazetelerin kamuoyu oluşturma gibi bir dertleri yok. Okuyucu da bunun farkında ve bundan dolayı gazeteleri ciddiye almıyor.

İnanmıyor musunuz?

Sırça köşklerinizden, rahat koltuklarınızdan kalkıp sokakta dolaşın.

Paylaş:

Diğer Yazılarım

MAAS Havalandırma & İklimlendirme | Bursa Havalandırma | Bursa İklimlendirme
Para Birimi Alış Satış
Dolar (USD) 8.6933 8.6586
Euro (EUR) 10.3538 10.3125
Sterlin (GBP) 12.0936 12.0045