02 ゙ubat 2020 / Pazar

TワRKンYE誰ンN UNUTULAN GERヌEミン; TARIM

TワRKンYE誰ンN UNUTULAN GERヌEミン; TARIM

 Tarm ve tarma dayal sanayiden önce bir durum tespiti yapalm:

Günümüzde özellikle ekonomi ile ilgili her insan katma deeri yüksek ürün, yüksek teknoloji, havaclk-uzay, bilgi teknolojileri vs gibi kulaa ho gelen sözlerden bahsediyor. Son moda ise milli ve yerli otomobil. Bunlarn hepsine evet ama Türkiye'nin kurtuluunu ksa-orta vadede burada görmek ham hayalden öteye gidemez.

 

Bunun reel gerçeklerine göz atacak olursak;

Otomobil, Makine, uzay-havaclk gibi endüstrilerde eer teknolojisi kendinize ait, patentli ürünler üretmiyorsanz yaptnz i fasonculuktur. ゙u anda yere göe sdrlamayan, yüksek katma deerli endüstrilerde ülkemiz maalesef fasonculuk yapmaktadr. Bu fason üretimi devam ettirebilmek, maliyetleri düürüp rekabet edebilmek adna, fasonculuunu yaptmz ülkelerden teknoloji, ekipman, teçhizat ve makina ithal edip ülke olarak sürekli borçlanyoruz.

Be lira ihracat yapmak için on lira borçlanarak yatrm yapmak ve rekabet dolays ile yaplan ithalatn amortisman süresinin uzamasn iktisadi akl ile açklamak mümkün deil. Elbet bu tür yatrmlara top yekun kar deilim. Ancak ülkenin kurtuluunu bunda görmek, Türkiye'nin kaynaklarn, sermayesini ve gücünü tek sepete koymaktan baka bir ey deil. Üretilen katma deer/ yatrm amortisman dikkate alnmadan yaplan yatrlar borçlanan Türkiye'nin geleceini ipotek altna almak demektir. Kar= Sat fiyat-maliyet anlay artk deitirilmelidir. Devir, basit bakkal hesab devri deildir.

 

Tarm neden önemli?

Bu soruyu cevaplamak için Türkiye'nin tarm konusunda elinde bulundurduu avantajlara göz atmak gerekiyor.

Türkiye tarmsal çeitlilik açsndan dünyann en zengin ülkelerinden biridir.

Türkiye iklim ve toprak yaps, ülkemizde hali hazrda yetimeyen birçok bitki için uyumludur.

Türkiye'de yetien ve ilaç, kozmetik gibi sanayilerde kullanlan endemik bitki çok fazladr.

Tarmsal üretim genetik olarak ülke insann kodlarnda vardr.

Türkiye'de tarmsal üretime uygun ve uygun hale getirilecek arazi says oldukça fazladr.

Türkiye tarmsal üretim ve tarma dayal sanayi konusunda yabanc sermaye ve teknolojiye ihtiyaç yoktur.

Tarmsal üretimin tüm kaynaklar millidir.

 

 

Bütün bu avantajlarn yannda dezavantajlarmz da mevcuttur

1.Tarmsal araziler çok küçük parçalara bölündüü için tarmsal faaliyetlerde maliyet artmaktadr.

2. Tarma dayal sanayi kurulularnn kapasite ve says yeterli olmad için ilenmi ürün stokumuz azdr.

3.Tohum slah çalmalar yeterli düzeyde deildir.

4.Yeni yeni balamakla birlikte kontrollü ve iyi tarm ülke sathna yaylmamtr.

5. Tarmda kullanlan muhtelif koruyucularda milli ürünlerimiz aznlktadr.

6. Tarmsal üretim planlamalar ciddi ekilde yaplmad için talep fazlas sorunlar yaanmaktadr.

 

Sraladm avantaj ve dezavantajlar bir çrpda aklma gelenler. Dezavantajlar konusunda en büyük avantaj ise, bu sorunlarn ksa-orta vadede gerek ekonomik gerekse teknoloji ve beceri anlamnda çözülebilir olmasdr.


Bu haber 387 kez okunmutur.


Payla:
Etiketler:

Yorumlar

Bu Makale i輅n yorum bulunmamaktadr.

Yorum Yap

Yorumlar, ynetici tarafndan onaylandktan sonra yaynlanr. Buras her trl gre ak bir platformdur, kii/lerin hak ve zgrlklerine ynelik hakaret i軻rmeyen her trl dnceniz "dnce zgrl, ifade zgrl" 軻r軻vesinde tartlabilir; fakat ifade zgrlnz bir bakasnn ifade zgrln "hakaret, kfr, aalayc" bi輅mlerle engellemeye dntnde ifade zgrlnz malesef orada bitmektedir. Ltfen yorumlarnz bu 軻r軻ve i軻risinde yaznz, aksi takdirde yorumlarnz onaylanmamaktadr.
* Zorunlu alanlar.


MAAS Havalandrma & ンklimlendirme | Bursa Havalandrma | Bursa ンklimlendirme
Para Birimi Al Sat
Dolar (USD) 8.1652 8.1326
Euro (EUR) 9.7097 9.6709
Sterlin (GBP) 11.2094 11.1267